Efesol Solucan Gübresi Üretimi & Satışı
Kemalpaşa Mah. Aylada Mevkii Ayvalık Balıkesir
30 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm VIII

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Tavuk Gübresinin Solucan Maması Olarak Kullanılması

Hemen her küçük çiftçi gibi bizim de bir kümesimiz var. Tavuklar çok besin tüketen ve buna bağlı olarak da sürekli dışkı bırakan canlılar. Bu nedenle kümeslerde, dışkının kümes tabanında fermente edilmesi sağlansa bile, yine de sık sık temizlik yapmak gerekir. Biriken kümes çıktıları, kümes hayvanı yetiştirenlerin çok iyi bildiği gibi, C/N oranı çok düşük bir yapıda olduğundan doğrudan doğruya ne bitkilere ne de solucanlara besin olarak verilebilmektedir. Biz Meyvelitepede bol bol kümes temizleyen çiftçiler olarak, solucan gübresi araştırmalarımızda kümes çıktısıyla solucan maması yapmanın koşullarını da araştırdık. Aşağıda paylaştığımız araştırma sayesinde pek çok sorumuza yanıt bulduk.

Read More

26 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm VII

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Solucan gübresinin topraktaki nematodlara etkileri ve solucan gübresi ekstresi/çayıyla nematodların baskılanması:

Nematodlar ya da yuvarlak (ipliksi) solucanlar yeryüzünün en kalabalık omurgasızlar grubunu oluşturan canlılardır. Tanımlanmış olarak yaklaşık 25.000 nematod çeşidi mevcuttur. Nematodların bir kısmı serbest yaşıyor ve faydalı olsa da yarısından fazlası parazit olarak yaşamlarını sürdürürler. Hayvan ve bitkilerde önemli tahribata yol açan birçok türü bulunan zararlı nematodları önlemek veya ortadan kaldırmak çok zordur.

Read More

23 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm VI

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Katı solucan gübresi ve sulu solucan gübresi ekstresiyle / çayıyla eklembacaklı (artropod) zararlıların baskılanması:

Tarım zararlılarının önlenmesi konusunda arayışlar devam ederken, hayvan gübresi ve geleneksel sıcak kompost yöntemiyle hazırlanan gübrelerin ve çayların topraktaki eklembacaklı zararlılar ve nematodlar üzerindeki etkileri de araştırılmış ve her iki çeşit gübrenin de bu zararlıların sayısını, dolayısıyla da gelişmekte olan bitkilerdeki tahribatı azalttıkları görülmüştür. Kısmen de olsa alınan olumlu sonuçlar solucan gübresi ve solucan gübresi sulu ekstreleriyle aynı konuda araştırmalar yapılmasının önünü açmıştır.

Read More

19 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm V

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Bitkisel besin artıklarıyla beslenen solucanlardan elde edilen gübreyle, havalandırılarak yapılmış solucan gübresi çaylarının bitki köklerini etkileyen patojenleri baskılamakta etkili olduğunu gösteren araştırmayı, bir önceki bölümde (IV) özetlemiştik. Aynı üniversitede (Ohio State University) bitkilerde hastalık yapan yaprak patojenleri ile solucan gübresi çayı ilişkisine dair yapılan bir diğer araştırmanın da dikkate değer sonuçları var.

Read More

16 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm IV

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Solucan gübresiyle bitki patojenlerinin (hastalık yapıcı organizmaların) baskılanması:

Bitki hastalıklarının önlenebilmesi amacıyla bitkiler, bitki patojenleri ve bunları çevreleyen mikroorganizma topluluğu arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik araştırmaların uzun bir geçmişi vardır. Özellikle çok miktarda patojen içermesine rağmen, bitkilerin daha az hastalandığı toprakların varlığı dikkatleri çekmiş ve bu tip topraklar “hastalık baskılayıcı topraklar” olarak, ilk kez 1800’lü yıllarda tanımlanmıştır (1). Patojen sayısının yüksekliğine rağmen bitkilerin hastalanmasını önleyen toprakların biyolojik özelliklerinin araştırılıp belgelenmesi ise ancak 1950’li yıllarda gerçekleşebilmiştir (2). Solucanların ve solucan gübresinin biyolojik kökenli bitki hastalıklarına etkisi üzerine araştırmalar da bu bağlam içinde sürdürülmekte, toprakta veya gübrede hastalık baskılayıcı etmenlerin saptanması için çalışmalar devam etmektedir.

Read More

12 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm III

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Solucan gübresi çayının yapılışı ve kullanılışı:

Solucan gübresinin su içerisinde çözülmesiyle yapılan sıvı çözeltilere “solucan gübresi çayı” ya da kısaca “solucan çayı” denir. Solucan gübresi çayı, katı solucan gübresinde bulunan mikroorganizmaları, suda çözünebilir besinleri ve bitki besleyici maddeleri içinde barındırdığı için çok etkili bir toprak katkı maddesidir. Hazırlanması ve uygulanması son derece kolay olduğu için hem bahçecilikte hem de tarımda yaygın olarak kullanılabilir. Sıvı haldeki solucan çayı, diğer gübre çayları gibi bitkilere sulama sırasında topraktan veya püskürtülerek yapraktan verilebilir.

Read More

06 Nis 2018

Solucanlar, Solucan Gübresi ve Yaşam Üzerine – Bölüm I

Bu yazı dizisi MeyveliTepe.org adresinden izin alınarak bilgi amaçlı olarak yayınlanmaktadır.


Dünya halkı olarak pek çoğumuz son yıllardaki kadar kaotik bir devire tanık olmadık. Bir yanda ısınan yeryüzü ikliminin alışık olmadığımız ve giderek daha fazla hissettiğimiz etkileri, bir yanda, bizimki de dahil, bir çok ülkenin kendi içinde süregiden karışıklıklar. İçinde bulunduğumuz koşullar umutsuzluğun sinsi sinsi yüreklerimize sızmasına neden oluyor. Umutsuzluğun panzehiri ise varolan koşulları değiştirecek, küçük küçük adımlarla da olsa bütünün iyiliğine katkı sağlayacak, basit ama etkili işler yapabilmektir. O halde, birlikte atacağımız küçük adımlarla çok değerli faydalar yaratmak, ortak bir hareketle yalnız olmadığımızı, aslında bir bütünün parçaları olduğumuzu hatırlamak hepimiz için umut verici olmaz mı?

Read More

19 Şub 2017

Bitki Besin Elementleri Nelerdir? Görevleri Nedir?

Solucan gübresinin en önemli özelliği diğer tüm organik gübrelere göre daha faydalı olduğudur. Peki bu faydanın temelinde yatan bitkiler için yararlı olan besin elementleri nelermiş kısaca bir göz atalım.

Karbon, Hidrojen ve Oksijen bu üç element hava ve suda bulunur. Fotosentez ile bitkiler güneşten aldıkları enerjiyle bünyelerindeki karbondioksiti, karbon ve oksijene; suyu da hidrojen ve oksijene parçalarlar. Bitkiler Karbon, Hidrojen ve Oksijeni havadan ve sudan aldıkları için bitkilerin bu maddelerden ne kadar aldıklarını üreticilerin kontrol etme imkanları yoktur.

Read More

08 Oca 2017
Solucan Gübresi Denemesi

Solucan Gübresiyle Domates Yetiştirme Denemesi

Solucan gübresinin domates üzerindeki etkisini anlayabilmek için ev ortamında küçük bir yetiştirme denemesi yaparak gözlemlerimi paylaşmaya çalışacağım.

D = Topraklı (marketlerde satılan torf ile)” “D+ = Toprak + Solucan Gübreli” ve sadece “D++ =Solucan Gübreli” ile olmak üzere üç farklı saksı ortamı oluşturmakla işe başladım. 12 Mart tarihinde saksıların üç köşesine 3 adet olmak üzere toplamda 9 adet tohum bıraktım. Aslında filizlenme aşamasını viyolde ya da bardakta yapmam gerekirdi ancak bu aşamayı uygulamadan direk saksıya ekmeyi tercih ettim.

Read More