Efesol Solucan Gübresi Üretimi & Satışı
Kemalpaşa Mah. Aylada Mevkii Ayvalık Balıkesir

Efesol Solucan Gübresi

Ülkemizde tarım sektörü büyük bir potansiyele sahiptir. Gerek coğrafi gerekse iklim parametreleri yönünden çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli ülkelerden birisidir. Tarımdaki teknolojik gelişmeler özellikle tarımsal sanayilerin ürettikleri gübre, ilaç, karma yem ve makine gibi girdilerin taleplerini hızla artırmaktadır. Tarımda çok fazla tabiî ve sun’î gübre kullanımı zemin sularının kimyasal kirlenmesine neden olmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde yeryüzü kaynaklarının kontrolsüz harcanması sonucu ozon tabakasının tahribi, ormanların ve tarım alanlarının azalması hayat alanını giderek daraltmaktadır.

2014 yılının Nisan ayında ülkemizin topraklarını daha verimli hale getirebilmek, hormonsuz, kimyasal katkı bulunmayan doğal ürünler üretmek ve gelecek nesillere daha verimli topraklar bırakmak için “ EFESOL “ adıyla organik solucan gübresi üretimi için çalışmalarımıza başladık. İstanbul’da kaliteli ve doğal tarım için bu serüvene start verdik. Sürekli AR-GE çalışmalarımızı sürdürerek, hem kendimizi hem de tesisimizi geliştirdik. Solucan çiftliğimiz ve üretim tesisimiz ile şu anda Bursa – Orhangazi / Yeni Gürle köyündeki yerimizde devam etmekteyiz.

Katı ve sıvı solucan gübreleri üreterek ülkemizde daha kaliteli ve toprağını koruma amacı güden, iyi tarım yapan üreticilerin hizmetine sunmaktayız. Bizim gibi yaşadığı toprakların verimini korumasını ve daha verimli hale gelmesini isteyen yeni girişimcilere de solucan çiftliği kurulumu için solucan tedarik etmekteyiz.

Daha da büyümeyi hedeflediğimiz şu günlerde Balıkesir Ayvalık'ta kuracağımız yeni tesisimiz için AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir.

Uygulama Alanları

Efesol Solucan Gübresini kullanabileceğiniz alanlardan sadece bazıları

Bitkiler
Sebzeler
Ağaçlar
Peyzaj
Çim Alanlar
Saksı Bitkileri