Efesol Solucan Gübresi Üretimi & Satışı
Kemalpaşa Mah. Aylada Mevkii Ayvalık Balıkesir

Solucan gübresinde , toprağın ihtiyacı olan ve verimliliğini arttıran eşsiz, yararlı mikro organizmalar yaşar.

Hayvan gübresine oranla içeriğinde daha fazla humik madde bulunmaktadır.

Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir.

Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar.

Solucan gübresi , içeriğinde hastalık yapıcı maddeler , parazit yumurtası ve ot tohumları bulundurmamaktadır.

Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve kokusuzdur.

img_divider

Solucan gübresinin, kullanım miktarı ve sıklığı ile ilgili bir reçete bulunmamaktadır

Diğer gübreler gibi fazla kullanımda bitkiye zararı yoktur. Yakmaz.

Solucan gübresi topraktaki mikro organizmaları aktif hale getirerek toprağın verimliliğini artırır.

Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle mümkün değildir.

Ürünlerin içindeki nitrat miktarı, diğer gübrelerle üretilen ürünlerden birkaç kat daha düşüktür.